Tilmelding til sæson 23/24 åbner i uge 27

Tak for en dejlig sæson 22/23 og en fantastisk afslutning med gymshow 2023. Vi er i fuld gang med at planlægge den nye sæson. Vi håber på at have det nye program klar, så vi kan åbne op for tilmelding i uge 27.

 TEAMGYM Helsingør
- ÅRETS KLUB 2019 -

TEAMGYM Helsingør tilbyder gymnastik og bevægelse for børn, unge og voksne i alle aldre og niveauer indenfor forskellige grene af gymnastik, motorik og fysisk træning. 

Vi tilbyder børnegymnastik, springgymnastik, forældre-barn hold, mor/baby træning, baby tumlastik, cheerleading, senior-spring, yoga, senior-gymnastik, Parkour og TeamGym konkurrencegymnastik for mikro- mini og juniorpiger. 

Navnet “TEAMGYM Helsingør” indikerer, at vi laver holdidræt (Team) med udgangspunkt i gymnastikken (Gym). Vi har trænere med mere end 20 års erfaring indenfor gymnastik og fysisk træning. Vores hold træner i den nye hal på Byskolen, på Rønnebær Allé Skole, på Gurrevejen Skole, på Helsingør Gymnasium og i Helsingør Hallen. 

TEAMGYM Helsingør danner ramme for gymnastik og fysisk aktivitet med vægt på fællesskabsfølelsen, udfordring og udvikling samt sundhed for alle foreningens medlemmer. Det er vores filosofi, at der er plads til alle uanset niveau.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i TEAMGYM Helsingør

Onsdag d. 14 juni kl 18.30 i Helsingør Hallen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Valgbare, der ønsker valg til bestyrelsen, skal meddele dette til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Formanden kontaktes på formand@teamgymhelsingor.dk

Endelig dagsorden offentliggøres her senest 5 dage før generalforsamlingen.

Mvh

Bestyrelsen

Kalender sæson 2022/23

  • Uge 27: Tilmelding til sæson 22/23 åbner
  • Uge 35 (hele ugen): Sæsonstart
  • 30. september: Kulturnat
  • Uge 42 (hele ugen): Efterårsferie (ingen træning)
  • 5.-6. november: Sjov og spas weekend
  • 4. december: Julefest
  • Uge 51 og 52 (begge hele uger): Juleferie (ingen træning)
  • Uge 7 (hele ugen): Vinterferie (ingen trænng)
  • Uge 14 (hele ugen) + mandag uge 15: Påskeferie (ingen træning)
  • Uge 17: Vi slutter sæsonen med Gymshow lørdag d. 29. april 2023

ÅRETS KLUB 2019

TEAMGYM Helsingør løb lørdag d. 18/1-20 med prisen "årets klub" ved kommunens sportsgalla. 
Tak til alle vores medlemmer for at vælge os som forening og tak til bestyrelse og trænere for jeres flotte arbejde i 2019.