Hvem er TEAMGYM Helsingør?

TEAMGYM Helsingør er en forening, som tilbyder gymnastik og bevægelse for børn, unge og voksne i alle aldre og niveauer indenfor forskellige grene af gymnastikken. 

Vi tilbyder børnegymnastik, forældre-barn hold, mor/baby træning, springgymnastik, cheerleading, voksen motion og TeamGym konkurrencegymnastik for børn og unge.

Navnet “TEAMGYM Helsingør” indikerer, at vi laver holdidræt (Team) med udgangspunkt i gymnastikken (Gym). Vi har trænere med mere end 20 års erfaring indenfor gymnastik.

TEAMGYM Helsingør skal være en ramme for gymnastik og fysisk aktivitet med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for foreningens medlemmer. Det er vores filosofi, at der er plads til alle uanset niveau.

Tilmeld dig sommergymnastik nu
Hvis du godt kunne tænke dig, at lave gymnastik fra nu af og frem til den nye sæson starter i slut august, så skal du tilmelde dig sommergymnastik.

Sommergymnastik er for både nye og nuværende gymnaster, hvis hold slutter efter GymShow. 

Læs mere om hvilke sommergymnastikhold vi tilbyder under fanen "sommergymnastik 2019"

Tilmelding til sæson 19/20

Tilmeldingen til den nye sæson åbner i juni/juli. Hold øje med vores hjemmeside og Facebook, hvor vi giver besked, når programmet er klart

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i TEAMGYM Helsingør:

Torsdag den 20. juni 2019 kl 19.00 i bestyrelseslokalet i Helsingør Hallen

Foreløbig dagsorden er jf. foreningens vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 6. juni og skal sendes til formand@teamgymhelsingor.dk

Endelig dagsorden offentliggørelse på teamgymhelsingor.dk seneste 15. juni 2019