Generalforsamling i TEAMGYM Helsingør

       Tirsdag d. 22. juni 2021 kl 19.30 i Helsingør Hallen

Dagsorden jf. foreningen vedtægter

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand / kasserer
6. Valg af halvdelen af den øvrige bestyrelse
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Sæsonprogram 2020/2021

Klik på programmet nedenfor for fuld visning. Du kan læse mere om de forskellige hold under menuen "Hold". Det er også her, du kan tilmelde dig et af vores hold.

 TEAMGYM Helsingør
- ÅRETS KLUB 2019 -

TEAMGYM Helsingør tilbyder gymnastik og bevægelse for børn, unge og voksne i alle aldre og niveauer indenfor forskellige grene af gymnastik, motorik og fysisk træning. 

Vi tilbyder børnegymnastik, springgymnastik, opvisningshold, forældre-barn hold, mor/baby træning, baby tumlastik, cheerleading, senior-spring, Puls&Styrke, yoga, senior-gymnastik og TeamGym konkurrencegymnastik for mikro- mini og juniorpiger. Som noget helt nyt, tilbyder vi også Parkour.

Navnet “TEAMGYM Helsingør” indikerer, at vi laver holdidræt (Team) med udgangspunkt i gymnastikken (Gym). Vi har trænere med mere end 20 års erfaring indenfor gymnastik og fysisk træning. Vores hold træner i den nye hal på Byskolen, på Helsingør Gymnasium og i Helsingør-Hallen. 

TEAMGYM Helsingør danner ramme for gymnastik og fysisk aktivitet med vægt på fællesskabsfølelsen, udfordring og udvikling samt sundhed for alle foreningens medlemmer. Det er vores filosofi, at der er plads til alle uanset niveau.

 

Forberedelse til sæson 21/22 er i gang

I TeamGym Helsingør tilbyder vi gymnastik og motion for alle niveauer og aldre - Helt fra mor/baby hold, forældre/barn, springgymnastik, TeamGym konkurrencehold, voksen motion og meget mere. Som noget helt nyt, tilbyder vi i år Opvisningshold, Parkour, Motionsdamer og Yoga for mænd.

Vi glæder os til at se jer igen i den nye sæson. 


Den nye sæson starter i slutningen af august 2021

Hvis du vil til prøvetræning på et af vores hold, så skriv en mail til info@teamgymhelsingor.dk Prøvetræning er kun muligt på hold der ikke er udsolgt.

Find os på facebook, instagram og youtube👌🏼