Vi er i gang med at planlægge sæson 24-25. Tilmeldingen åbner i starten af juli.

Generalforsamling

Der indkaldes herme til ordinær generalforsamling i TEAMGYM Helsingør

Torsdag d. 20. juni 2024 kl 19.00 i Bestyrelseslokalet i Helsingør Hallen

Endelig Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag, Ingen indkomne forslag.
5. Valg af kasserer, på valg Martin Buch (ønsker genvalg)
6. Valg af øvrige bestyrelse, på valg Laura Reib (ønsker genvalg) & Beinta Niclasen (ønsker genvalg)
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant, på valg Erik Christensen (ønsker genvalg)
8. Eventuelt

Fra foreningens vedtægter:

Generalforsamlingen
§ 6.
 Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel internt i foreningen og på foreningens hjemmeside


Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Kun disse forslag kan behandles på generalforsamlingen.

Stk. 3 Valgbare, der ønsker valg til bestyrelsen, skal meddele dette til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Formanden kontaktes på formand@teamgymhelsingor.dk hvis man har forslag eller ønsker at stille op til bestyrelsen

 TEAMGYM Helsingør
- ÅRETS KLUB 2019 -

TEAMGYM Helsingør tilbyder gymnastik og bevægelse for børn, unge og voksne i alle aldre og niveauer indenfor forskellige grene af gymnastik, motorik og fysisk træning. 

Vi tilbyder børnegymnastik, springgymnastik, forældre-barn hold, mor/baby træning, baby tumlastik, senior-spring, yoga, senior-gymnastik og TeamGym konkurrencegymnastik for mikro, mini og junior - piger og drenge. 

Navnet “TEAMGYM Helsingør” indikerer, at vi laver holdidræt (Team) med udgangspunkt i gymnastikken (Gym). Vi har trænere med mere end 20 års erfaring indenfor gymnastik og fysisk træning. Vores hold træner på Skolen i Bymidten, Rønnebær Allé Skole, Helsingør Gymnasium og i Helsingør Hallen. 

TEAMGYM Helsingør danner ramme for gymnastik og fysisk aktivitet med vægt på fællesskabsfølelsen, udfordring og udvikling samt sundhed for alle foreningens medlemmer. Det er vores filosofi, at der er plads til alle uanset niveau.

Kalender sæson 2023/24

  • Uge 27: Tilmelding til sæson 23/24 åbner
  • Uge 35 (hele ugen): Sæsonstart
  • Uge 42 (hele ugen): Efterårsferie på alle hold
  • 4.-5. november: Sjov og spas weekend for alle over 6 år
  • 3. december: Julefest for alle medlemmer
  • Uge 51 og 52: Juleferie på alle hold fra onsdag. 20/12 til og med tirsdag d. 2/1.
  • Fra 5/1-24 til 11/1-24: Alt træning på skolen i bymidten er aflyst pga. terminsprøver.
  • Uge 7 (hele ugen): Vinterferie på alle hold
  • Uge 13 (hele ugen): Påskeferie på alle hold
  • D. 5. Maj 2024: Gymshow

ÅRETS KLUB 2019

TEAMGYM Helsingør løb lørdag d. 18/1-20 med prisen "årets klub" ved kommunens sportsgalla. 
Tak til alle vores medlemmer for at vælge os som forening og tak til bestyrelse og trænere for jeres flotte arbejde i 2019.