Træningssteder

Vi træner lidt rundt omkring i Helsingør og for at gøre det let at finde os, har vi herunder indsat nogle kort, som viser, hvor det præcist er, vi træner.

Klik på "Større kort" for nemmere, at se det enkelte træningssted.

Helsingør Gymnasium

Skolen ved Rønnebær alle Pigesal

Skolen ved Rønnebær Alle Drengesal

Skolen i bymidten (Byskolen) Idrætshal.

Helsingør Hallen Brydesalen

Skolen ved Gurrevej