Forældre-barn gymnastik (1,5-5 år)

Vores forældre-barn hold er gymnastik for børn i alderen ca. 1,5 - 5 år sammen med forældre, bedsteforældre eller lignende. Vi skal løbe, hoppe, danse, kravle samt lege rundt i vores mange skumredskaber, airtrack, trampolin og meget mere. Vi arbejder med motorik, bevægelse, musik og leg. 

Se uddybende beskrivelse af vores Forældre/Barn hold nederst på siden.

Hold Alder Ugedag Tidspunkt Sted Pris Træner
Forældre/Barn 1½-3 år (vuggestue) Mandag 16.30-17.15 Rønnebær Alle Udsolgt Andrea
Forældre/Barn 1½-3 år (vuggestue) Torsdag 16.30-17.15 Rønnebær Alle Udsolgt Ida
Forældre/Barn 1½-3 år (vuggestue) Lørdag 09.30-10.15 Byskolen 1050 k Henriette
Forældre/Barn 3-5 år (børnehave) Mandag 17.15-18.00 Rønnebær Alle Udsolgt Andrea
Forældre/Barn 3-5 år (børnehave) Torsdag 17.15-18.00 Rønnebær Alle Udsolgt Ida
Forældre/Barn 3-5 år (børnehave) Lørdag 10.15-11.00 Byskolen Udsolgt Henriette

Lørdagsholdene starter først i uge 36

 Vend mobilen for bedre visning af holdoversigten

Tilmeld dig her

Den nye sæson starter i uge 35 og slutter efter GymShow i slutningen af april 2024. Ingen træning i skolernes ferie.

Hvis du har lyst til at gå til gymnastik flere gange om ugen, er du velkommen til at tilmelde dig flere hold. 

Om Forældre/Barn hold

Kom så alle friske piger og drenge - ta' jeres voksen i hånden for nu skal der laves gymnastik!

Forældre/barn-gymnastik handler om, at børn og voksne rører sig sammen og har det sjovt. 

Aktiviterne er målrettet henholdsvis de 1½ - 3 årige og 3 - 5 årige og den voksne deltager i større eller mindre omfang i træningen. Den voksnes rolle er at være sit barns hjælper. Den voksne deltager i træningen og hjælper sit eget barn under vejledningen af instruktøren.

Vi laver gymnastik både på gulv og redskaber. Der bygges redskabsbaner, hoppes på airtrack, danses, laves opvarmningslege og leges med bolde, faldskærm og meget mere. Vi starter og slutter hver time af med at samles.

Motorisk udvikling: Med udgangspunkt i gymnastikken træner og styrker vi barnets grundmotoriske udvikling. Vi træner både de mere grovmotoriske ting, såsom at kravle, gå, løbe, hoppe, hinke og klatre og de mere finmotoriske ting, såsom kaste, sparke, drible og studse med eksempelvis en bold. Dette gør vi ved hjælp af forskellige håndredskaber, redskabsbaner og diverse lege.

Sanser: Vi arbejder også med at fremme børnenes kropsbevidsthed. I gennem træningen træner vi ligevægtssansen (rum, retning, kropsstilling, hastighed og fald), muskel/led sansen (musklerne spændt kontra afslappet og leddenes bevægelser) og tildels også barnets syns-, høre- og følesans. Dette gør vi gennem forestillingslege og redskabsbaner.


Sociale udvikling: I den daglige træning prøver vi meget at styrke det enkelte barns stærke sider ved hjælp af ros og positive oplevelser. Vi prøver også, at lære børnene at være en del af en gruppe/et hold ved at give dem nogle gode oplevelser sammen. Vi starter også på at lære de større børn lidt gymnastikdiciplin - stå på række, holde i hånd, vise hensyn og lign.

At lære nyt kræver at man øver sig – mange gange. Derfor vil nogle aktiviteter blive gentaget igen og igen, og den voksne kan måske synes, at det bliver ensformigt, men børnene elsker genkendelsen og fordybelsen, og som forældre skal vi understøtte dem i denne lærings- og fordybelsesproces. Derfor er det ok, når et barn i en time f.eks. helst vil bruge en stor del af tiden på at eksperimentere med en bestemt aktivitet; bliver det hver time at samme aktivitet foretrækkes, skal vi dog også udfordre barnet til at give sig i kast med nye bevægelsesmønstre, så det udvikler sig hele vejen rundt.

Det forventes, at den voksne er omklædte i idrætstøj og deltager aktivt i timerne. Børnenes allerbedste rollemodeller er den voksne, og der er ikke noget bedre end når barnet får den voksne med op på airtracken for at hoppe, løber om kap, danse osv. Jo mere man er med, jo mere får børnene ud af timerne. En time på et forældre/barn-hold kan ikke erstatte den motion, som voksne ellers skal have, men derfor kan man nu godt alligevel få sved på panden og f.eks. få trænet sin vestibulærsans, der med årene kan være blevet lidt forsømt.